TAJNIŠTVO

Splošne informacije

tel.: +386 (0)2 33 01 440

email: tajnistvo@gravitas.si

ZAPOSLENI IN KONTAKTNE INFORMACIJE

POOBLAŠČEN INŽENIR IZS G-0136
DIREKTOR, VODILNI PROJEKTANT

Gorazd ČRNKO ,
univ. dipl. inž. grad.

POOBLAŠČEN INŽENIR IZS G-3683
VODJA P.E. MARIBOR, VODILNI PROJEKTANT

Dejan KVAR ,
univ. dipl. inž. grad.

POOBLAŠČEN INŽENIR IZS G-3726
PROJEKTANT

Davor KNEŽEVIČ ,
univ. dipl. inž. grad.

PROJEKTANT

Tim MALTAR ,
mag. inž. grad.

POOBLAŠČEN INŽENIR IZS G-4218
PROJEKTANT

Simona ŠIFTAR ,
univ. dipl. inž. grad.

KONSTRUKTER

Marko VOH ,
gr. teh.

PROJEKTANT

Nejc HANŽEL ,
mag. inž. grad.

PROJEKTANT

Ajdin OMERAGIĆ ,
dipl. inž. grad.