TAJNIŠTVO

Splošne informacije

tel.: +386 (0)2 33 01 440

email: tajnistvo@gravitas.si

ZAPOSLENI IN KONTAKTNE INFORMACIJE

POOBLAŠČEN INŽENIR IZS G-0136
DIREKTOR, VODILNI PROJEKTANT

Gorazd ČRNKO,
univ. dipl. inž. grad.

POOBLAŠČEN INŽENIR IZS G-3683
VODJA P.E. MARIBOR, VODILNI PROJEKTANT

Dejan KVAR,
univ. dipl. inž. grad.

POOBLAŠČEN INŽENIR IZS G-4218
PROJEKTANT

Simona ŠIFTAR,
univ. dipl. inž. grad.

PROJEKTANT

Štefan OSTROŠKO,
inž. grad.

PROJEKTANT

Tim MALTAR,
mag. inž. grad.

KONSTRUKTER

Marko VOH,
gr. teh.