01

STANOVANJSKI OBJEKT ZELENA JAMA FUNKCIONALNA ENOTA F4

02

STANOVANJSKO TRGOVSKI OBJEKT KOSEŠKO OKNO

03

NUK II - NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA LJUBLJANA

05

GARAŽNA HIŠA KOPER

06

ISLAMSKI VERSKI IN KULTURNI CENTER V LJUBLJANI

07

PALAČA SCHELLENBURG

08

STANOVANJSKA SOSESKA POD PEKRSKO GORCO

09