01

GAPER

GARAŽNA HIŠA KOPER

02

03

ISANI

ISLAMSKI VERSKI IN KULTURNI CENTER V LJUBLJANI

04

PAURG

PALAČA SCHELLENBURG

05

STRCO

STANOVANJSKA SOSESKA POD PEKRSKO GORCO

06

VIURG

VILA SCHELLENBURG