01

GKOPER

GARAŽNA HIŠA KOPER

02

ATOWER

HOTEL ATOWER

03

KCLJUB

ISLAMSKI VERSKI IN KULTURNI CENTER V LJUBLJANI

04

SCHELL

PALAČA SCHELLENBURG

05

PEKRSK

STANOVANJSKA SOSESKA POD PEKRSKO GORCO

06

VILA SC

VILA SCHELLENBURG