STANOVANJSKA SOSESKA SSRS POD PEKRSKO GORCO

10. 10. 2019 | Avtor ni podan

Investitor: STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE

Vrednost investicije: 50.000.000,00 €

Kvadrutara: 50.000m2.

Etažnost: 2K+P+2

Arhitekt: Ervin Mahne, Rok Jereb, Blaž Budja, Miha Dobrin

Leto projektiranja: 2018-2020

Leto izvedbe: 2019-2022

FOTOGRAFIJE (9)