01

Poslovni objekt Dimičeva

02

Stanovanjsko poslovni objekt Magdalena 2

03

Stanovanjsko poslovni objekt Magdalena 3