01

CETUR

Center mediteranskih kultur

02

GIANA

Gimnastični center Ljubljana

03

OSIJA

Osnovna šola Litija

04

PO,S3

Poslovno stanovanjski kompleks TARA - OBJEKT S1,S2,S3