02

STANOVANJSKO TRGOVSKI OBJEKT KOSEŠKO OKNO

03

STANOVANJSKA SOSESKA SSRS POD PEKRSKO GORCO

04

GARAŽNA HIŠA KOPER

05

NUK II - NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA LJUBLJANA

06

STANOVANJSKI OBJEKT ZELENA JAMA FUNKCIONALNA ENOTA F4

07

PALAČA SCHELLENBURG

08

TRI STOLPNICE V DRAVLJAH

09

ISLAMSKI VERSKI IN KULTURNI CENTER V LJUBLJANI

010