000.

GRAVITAS D.O.O.


Gravitas d.o.o., podjetje za projektiranje in inženiring je podjetje, katerega glavna dejavnost je projektiranje gradbenih konstrukcij. Naše področje delovanja zajema izdelavo načrtov s področja gradbeništva za vse vrste stavb, gradbeno inženirskih objektov ter posebnih infrastrukturnih objektov.

Za izdelavo projektov (statična in dinamična analiza ter izdelava opažnih in armaturnih načrtov), uporabljamo najnovejšo računalniško tehnologijo in vrhunsko programsko opremo.

Podjetje je leta 2001 ustanovil Gorazd Črnko. Danes predstavlja Gravitas d.o.o. skupaj z vsemi zaposlenimi strokovnjaki ter stalnimi pogodbenimi partnerji eno vodilnih projektantski podjetij na področju gradbenih konstrukcij za visoke gradnje v Sloveniji s številnimi referencami največjih objektov.

001.

NAŠA VIZIJA

Postati vodilno slovensko podjetje na področju projektiranja gradbenih konstrukcij v visokogradnji in inženirskih konstrukcijah. Z realizacijo najzahtevnejših projektov dokazujemo (od ustanovitve podjetja smo sprojektirali preko milijon kvadratnih metrov najvišjih in najzahtevnejših stavb in gradbeno inženirskih objektov), da smo na pravi poti.

Z velikim veseljem in navdihom bomo tudi v prihodnosti še naprej projektirali.

002.

DEJAVNOST

Skupina strokovnjakov podjetja GRAVITAS d.o.o. s pomočjo najnovejših računalniških tehnologij izdeluje projekte gradbenih konstrukcij visoke in nizke gradnje, prav tako pa nudi tudi strokovni nadzor pri gradnji objektov.

Našim naročnikom zagotavljamo tehnično brezhibno izdelavo projekta ter ekonomično zasnovo in izvedbo projekta.

003.

ZAPOSLENI

Podjetje Gravitas d.o.o. ima zaposlene štiri univerzitetne diplomirane inženirje gradbeništva, pooblaščene inženirje inženirske zbornice Slovenije, ki nastopajo kot vodje projektov in so odgovorni projektanti zahtevnih, manj zahtevnih in nezahtevnih konstrukcij ter tri magistre inženirje gradbeništva.

V podjetju so zaposleni tudi inženirji in tehniki, ki skrbijo za izdelavo projektne dokumentacije, izris načrtov, tehnično svetovanje in ostale storitve tehničnega projektiranja.

Podjetje dodatno sodeluje s stalnimi pogodbenimi sodelavci, ki so specializirani za razna področja, kot so geotehnično svetovanje in raziskovanje, materialov in drugo.

Svoje bogate izkušnje ohranjamo in nadgrajujemo s sodelovanjem z univerzo ter udeleževanjem na srečanjih, konferencah in kongresih.