Most 0094-1,5-12 AC DRAŽENCI-GRUŠKOVJE

8. 02. 2021 | Avtor ni podan

Lokacija: Avtocesta Draženci – Gruškovje

Investitor: DARS d.d.

Naročnik: DARS d.d.

Maks. razpon: 9,00

Konstrukcija: Armiranobetonska integralna konstrukcija

Tehnologija: Gradnja na odru

Leto izgradnje: 2014FOTOGRAFIJE (8)