MOST 0094-1, 5-13 AC DRAŽENCI - GRUŠKOVJE

28. 12. 2020 | Avtor ni podan

Lokacija: Avtocesta Draženci – Gruškovje

Investitor: DARS d.d.

Naročnik: DARS d.d.

Maks. razpon: 18,80 + 12,29=31,09

Konstrukcija: Armiranobetonska integralna konstrukcija

Tehnologija: Gradnja na odru

Leto izgradnje: 2014


FOTOGRAFIJE (3)