OPORNI ZID 0094-1, OZ-22 OB DEVIACIJI 0094-1, 1-1c

11. 12. 2020 | Avtor ni podan

INVESTITOR: Dars d.d.

NAROČNIK: Dars d.d.

VRSTA OBJEKTA: oporni zid

CESTA: deviacija 0094-1, 1-1c v sklopu graditve ac A4 Draženci - Gruškovje


Podporni zid je zasnovan od km 0+214,703 do km 0+288,779 deviacije 0094-1, 1-1c v sklopu graditve AC A4 Draženci-Gruškovje.

Podporni zid je masivna kamnita zložba v naklonu 3:1, največje višine 6,06 m nad niveleto ceste. Zid je sestavljen iz treh dilatacijskih enot, dolžin 23,87 , 18,86 in 27,38 m, skupne dolžine 70,15 m merjeno po osi nivelete zidu.

FOTOGRAFIJE (5)