OPORNI ZID 0094-1, PZ 2 AC DRAŽENCI-GRUŠKOVJE

11. 12. 2020 | Avtor ni podan

INVESTITOR: DARS D.D.

NAROČNIK: DARS D.D.

VRSTA OBJEKTA: OPORNI ZID

CESTA: DEVIACIJA 0094-1, 1-14a V SKLOPU GRADITVE AC A4 DRAŽENCI - GRUŠKOVJEPodporni zid je zasnovan od km 0+684,341 do km 0+767,476 deviacije 0094-1, 1-14a v sklopu graditve AC A4 Draženci-Gruškovje.

Podporni zid je masivni 2x sidrana brana z kamnitimi polnil v naklonu 2.5:1, največje višine 12,62 m. Zid je sestavljen iz štirih dilatacijskih enot, dolžin 24,40, 17,60, 17,30 in 23,20 m, skupne dolžine 82,90 m merjeno po osi nivelete zidu.

FOTOGRAFIJE (3)