LUKA KOPER nova privezna mesta na južni obali pomola II

6. 12. 2020 | Avtor ni podan

Lokacija: Luka Koper

Naročnik: Luka Koper d.d.

Površina: 15.000 m2

Vrednost investicije: 20.000.000 eur

Konstrukcija: Armiranobetonska branasta konstrukcija

Tehnologija: Gradnja na odru

Leto izgradnje: 2020-2023
Cilj naročnika je zgraditi novo operativno obalo v dolžini 166 m vzhodno od obstoječega veza 11 namenjena za pretovor generalnih tovorov in RO-RO vezom, s pripadajočo zaledno skladiščno površino, rekonstrukcijo in podaljšanjem obstoječe Obale za silos proti zahodu tako, da bo le-ta primerna tudi za pristajanje in privez PANAMAX ladij večjih nosilnosti. V sklopu investicijskega projekta se obdelajo še povezani inv. projekti: to je zaprtje lagune, povezovalni most, poglobitev, prestavitev kotne postaje in galerije, . . .

FOTOGRAFIJE (5)