NUK II - NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA LJUBLJANA

4. 06. 2020 | Gravitas

INVESTITOR: Ministrstvo za šolstvo RS

ARHITEKT: Bevk&Perović arhitekti d.o.o.

STORITVE: Gradbene konstrukcije IDP,DGD,PZI

REALIZACIJA: 2014 do 2021

INVESTICIJA: 40 Mio EUR

KVADRATURA: 22..500 m²

FOTOGRAFIJE (4)